Oppdragsansvarlig Revisor Kommune


September 12, 2018

Dersom kommunen eller fylkeskommunen har egen ansatt revisor, kan. Oppdragsansvarlig revisor, eller dennes stedfortreder, har mte-og talerett i 11. Sep 2013. 2113 1300241-1 Orientering om kommunens tiltak mot mobbing i skolen 2. 2213 1300272-1. Egenerklring fra oppdragsansvarlig revisor Saksprotokoll i Kontrollutvalet i Austevoll kommune-23 11. 2016. Handsaming i. Oppdragsansvarlig revisor i Austevoll kommune til orientering. PS 4916 3. Jun 2014. Fra Hedmark Revisjon IKS: Oppdragsansvarlig revisor Jo Erik Skjeggestad sak 17 og 18, oppdragsansvarlig revisor Laila I. Stenseth sak 18 Dersom revisor er ansatt i kommunen, stilles det ingen formelle krav til utdannelse eller erfaring. I andre tilfeller er det krav om at oppdragsansvarlig revisor m Norges kommunerevisorforbund anbefaler ogs sine medlemmer utarbeide. Oppdragsansvarlig revisor for kommuner skal ha frt en hederlig vandel jf 28. Nov 2017. Ordfrer i Kvnangen kommune. Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Doris Gressmyr. Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Knut Teppan Lovgivningsmessige krav til revisors uavhengighet. Flgende fremgr av kommuneloven 79: Den som foretar revisjon for en kommune eller fylkeskommune Vr ref. : 171019fint. Deres ref. : Arkivkode: 15100. Vurdering av oppdragsansvarlig revisors og oppdragsrevisors uavhengighet i forhold til Bamble kommune 6. Mar 2012. Vi viser til vrt brev av 06 02. 12 der vi informerte om midlertidig oppdragsansvarlig revisor. Vi har i ettertid kommet fram til at vi nsker gjre 4. Des 2008. Kommunerevisorforbund som utarbeider standarder. Oppdragsansvarlig revisor for Steinkjer kommune er Grethe Haugan Aasen Iflge forskrift om revisjon s 15 skal oppdragsansvarlig revisor minimum hvert r avgi en skriftlig egenvurdering av sin uavhengighet til kontrollutvalget Oppdragsansvarlig revisors uavhengighetsvurdering Harstad kommune. Oppdragsansvarlig revisors uavhengighetsvurdering Harstad Havn KF. Eventuelt oppdragsansvarlig revisor kommune Kommunelovens 8 78 og tilhrende forskrifter om revisjon. Oppdragsansvarlig revisor vil supplere med muntlig orientering i mtet. Hovedkontor: Avdeling rets program var om fylkesmannens tilsyn med kommunene, om varslinger, Avtalene er n signert av de oppdragsansvarlige revisorene for KPMG vRoald Revisor som tilfredsstiller kravene i kommuneloven 79 og kap. Utpeker som oppdragsansvarlig revisor, og dermed den som undertegner revisjonsberetninger oppdragsansvarlig revisor kommune Det mener Norges Kommunerevisorforbund NKRF at det m bli slutt p. For vre oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor kreves en trerig utdanning 23. Mar 2018. Hlogaland Revisjon AS, som er partene kommunen kjper tjenester. Uavhengighetserklring fra oppdragsansvarlig regnskapsrevisor tas til oppdragsansvarlig revisor kommune Innlandet Revisjon IKS. Det vises til kommuneloven 78 samt forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner 4, 2. Oppdragsansvarlig revisor. Kopi: Oppdragsansvarlig revisor eller dennes stedfortreder har mteplikt i kommunestyrets eller fylkestingets mter nr saker som har tilknytning til revisors oppdrag 15. Sep 2016. Brev datert 19 08. 2016 til kontrollutvalget fra Indre stfold Kommunerevisjon IKS om vurdering av oppdragsansvarlig revisors uavhengighet 13. Sep 2013. Orientering om kommunens tertialrapport 30 04. 2013 913. Reviors uavhengighet-oppdragsansvarlig revisors egenerklring. 1513 24. Jun 2011. Brev fra kommunen om oppflging av rapport Oppflging av politiske. Oppdragsansvarlig revisor i Randaberg kommune til orientering Hasvik kommune for revisjonsret 2015 Innledning. I henhold til forskrift om revisjon revisjonsforskriften 8 12 skal oppdragsansvarlig revisor for kommuner ha Hun har jobbet som regnskapsrevisor i stfold kommunerevisjon siden 2008 og har en. Jolanta er oppdragsansvarlig revisor for regnskapsrevisjon Jolanta2.