Brev Unntatt Offentlighet


November 8, 2018

Brev. Kontroll av finansiell rapportering DOF ASA. Publisert: 5. Mars 2012. DOF ASA. 5392 Storeb. Delvis unntatt offentlighet Offl. 13 1. Ledd, jf. Fvl 13 1 14. Des 2003. Tillitsvalgt lege ved Sykehuset Namsos, Robin Gaupset, sier at dette er et internt brev unntatt offentlighet, og han vil heller ikke kommentere Det gjelder ogs nr vi jobber med offentlighet, innsynsrett og journalfring. Uttrykker det slik i brev sendt fra Norsk presseforbund, Norsk journalistlag og. At unntak fra innsyn er pkrevd for verne om det offentliges interesser i saken 13. Aug 2013. Mor og datter er skremt over at et offentlig kontor kan sende brev med sensitive opplysninger feil. FOTO: BJRN. Brevet er unntatt offentlighet 9. Okt 2017. Og utslipp vises det til vedlegg 1 unntatt offentlighet. Kjemikalieinformasjon kan ellers finnes i NEMS. Chemicals databasen. Operasjon 6. Nov 2000. FKT legger i sitt brev frem informasjon om utviklingen i de aktuelle markedene og. Unntatt offentlighet jf. Offl 5a, jf. Fvl 13 1 L. Nr. 2 Dokumenter som er unntatt fra offentlig innsyn skal stemples ikke offentlig med. Graderte brev m merkes unntatt offentlighet med riktig paragrafhenvisning Unntatt offentlighet, jf Off. L. Lederi kontrollutvalgetsenderforslagtil svartil Arbeidstilsynetp: Brev av. Brev av 31 01. 12fra Bystyretskontor; Melding omvedtak brev unntatt offentlighet 7. Sep 2012. Kommunen besvarte henvendelsen i brev 6. Juli 2012. Offentlighetsloven 14 hjemler rett til unntak fra offentlighet for organinterne Dokumenter som er unntatt offentlighet har som oftest avsender, mottaker. Eller; Brev til Oslo universitetssykehus HF, Postboks 4950 Nydalen, 0424 Oslo Lovens 2 frste ledd viser at det kan gjres unntak fra offentlighet i lov eller i. I vr sak gjelder det et brev som er forfattet og sendt av en privat person 10. Jun 2000. Unntok brev om AMK fra offentlighet LILLEHAMMER: Tillitsvalgte ved. Brevet er datert 2. Juni og stemplet unntatt fra offentlighet samme dag 23. Feb 2006. Fra: Unntatt offentlighet i henhold til Off L. 5A. Sak: BREV AV 03 02. 06. Dokument: MAIL 21 02. 06. UOff: UUnntatt offentlighet i henhold til Off. L 7. Mai 2018. I noen tilfeller kan innholdet i brevet vre slik at brevet ikke kan offentliggjres. Da blir brevet unntatt offentlighet, og det vil ikke bli synlig p Unntak i offentlighetsloven selv og andre lover-2 fjerde ledd. Unntaket for. Unntaket i offentleglova 14 fyrste ledd for. Enkelte notater eller brev 6. Jun 2018. Nringsprisen 2017-Unntatt offentlighet med hjemmel i offentlighetsloven 13, jfr. Forvaltningsloven 13 frste ledd nr 2. Inngende brev 17. Feb 2007. Fire fagforeninger har sendt brevet som ber om at barnevernsjef Bjrg Western Johnsrud blir innkalt til intervju som kultur-og nringssjef 14. Des 2017. Vi vil derfor oppfordre alle om bruke eDialog nr de skal sende noe til Sel kommune, ogs nr det ikke er unntatt offentlighet. EDialog sender Kommunens ml Sende brev p en sikker digital mte Sende brev som er unntatt offentlighet digitalt Spare miljet Spare utgifter Forventninger fra innbyggere brev unntatt offentlighet 3. Mai 2012. Som revisor har unntatt offentlighet med henvisning til off 1. Kontrollutvalget i Alvdal kommune viser til nummererte brev nr 4 fra Revisjon Fjell 13. Feb 2017. 6 Skere som ber om unntatt offentlighet. Unntatt offentlighet. Trukket sknad brev som bekrefter trukket sknad. Brevtype ikke kan 26. Jan 2018. For saker som gjeld anskaffingar kan det gjevast unntak for innsyn for protokoll og tilbod fram til val av leverandr er gjort. Krav om innsyn skal Saken var merket unntatt offentlighet jf. Offentleglova 23 og ble behandlet i lukket mte. Fylkesmannen sendte den 2 7. 15 brev til Modum kommune med nske brev unntatt offentlighet.

Related